FARBA NA DACH I RYNNY BAUTER

Farba bezpodkładowa na ocynk miedź i aluminium

ep eowug ewug ew

POJEMNOŚĆ - 5l, 0,75l
KOLORY - czerwień tlenkowa, grafit, ciemny brąz, jasny popiel, biały

Zakres stosowania:
Bauter-Farba Dach Rynny jest farbą wodorozcieńczalną na bazie żywicy akrylowej przeznaczoną  do malowania powierzchni dachowych metalowych, eternitowych oraz dachówek betonowych.

Właściwości użytkowe farby:
bardzo dobra adhezja do blachy ocynkowanej, blachy z metali kolorowych i dachówek
wysoka siła krycia tworzy powłoki odporne na warunki atmosferyczne przyjazna dla otoczenia i środowiska.

Charakterystyka wyrobu:
Jednorodna średniolepka kompozycja zdyspergowanych w wodzie nieorganicznych wypełniaczy i pigmentów z dyspersją kopolimeru akrylowego i dodatkami pomocniczymi.

WŁAŚCIWOŚCI PARAMETRY TECHNICZNE
zawartość suchej masy min.30% wag.
gęstość w temp. 20°C 1,15-1,2g/cm3
lepkość wg Forda 4 w 20°C 50-80 s

Przygotowanie powierzchni:
Podłoże metalowe winno być czyste i odtłuszczone. Farba zawiera dodatki antykorozyjne dlatego pierwsza warstwa zabezpieczy ubytki korozyjne przed dalszą degradacją.

Malowanie:
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać i malować powierzchnie w zakresie temp.5-30°C najlepiej od 15°C, ponieważ podwyższenie temperatury sprzyja uzyskaniu lepszych właściwości powłoki przez co wydłuży się okres zabezpieczenia dachu i rynien.

Informacje uzupełniające:

  • Przechowywanie w zakresie temp. 5-30°C
  • Produkt nie należy do grupy preparatów niebezpiecznych
  • Okres gwarancji 24 miesiące od daty produkcji 
  • Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
  • Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE(katA/4/WE)150g/l(2007)i 130g(2010). Produkt zawiera 12g/l. 

PRODUCENT: P.P.Ch. PLASTOCHEM, ul. Hallera 27b, 41-407 Imielin

pobierz plik